تور کربلا تاریخ ثبت : 1397/11/25_11:54

چرا امام زمان غایب است ؟


یازدهمین امام شیعیان، حضرت امام حسن عسکری (ع) در تاریخ دویست و شصت هجری قمری به شهادت رسید و مرتبه امامت و رهبری امت به دستور خداوند متعال به فرزند ارجمند ایشان حضرت مهدی (عج) انتقال یافت

تور کربلا

یازدهمین امام شیعیان، حضرت امام حسن عسکری (ع) در تاریخ دویست و شصت هجری قمری به شهادت رسید و مرتبه امامت و رهبری امت به دستور خداوند متعال به فرزند ارجمند ایشان حضرت مهدی (عج) انتقال یافت، روزی که امام پدر ارجمند خود را از دست داد، سن مبارک او شش سال بیشتر نداشت، چون دشمنان امام (عج) هر لحظه در کمین او بودند و تصمیم گرفته بودند که به هر طور که شده ، زندگی امام را از ایشان بگیرند، وی به اذن خداوند از چشم  مردم غایب گردید این غیبت تا مدتی به صورتی بود که شیعیان خاص آن حضرت می توانستند مسائل مورد نیاز خود را به کمک چهار نماینده خاص وی از حضرتش سؤال کنند و جواب آنها را به صورت کتبی دریافت کنند. این موضوع تا سال سیصد و بیست و نه هجری قمری که در مجموع (69 سال) ادامه داشت.

 

غیبت صغری از سال دویست و شصت آغاز گردید و در سال سیصد و بیست و نه که سال وفات آخرین نماینده اوست پایان یافت.

 

غیبت امام از دیدگان ما به این معنی نیست که او در دنیای دیگری جز این جهان زندگی می کند و یا وجود جسمانی او به وجود پنهانی مانند امواج "اثر" تبدیل گردیده است؛ بلکه به این معنی است که او در میان مردم به زندگی ادامه میدهد و مردم وی را می بینند ولی نمی شناسند و از یک زندگی طبیعی برخوردار است.

 

اما فلسفه ی این غیبت دراز مدت امام چیست؟ در مقابل این پرسش باید پاسخ داد که، برنامه حضرت مهدی (عج) با برنامه پیامبران(ع) و سایر پیشوایان یک تفاوت اصلی دارد و آن این است که برنامه وی قانون نهادن نیست؛ بلکه یک برنامه به تمام معنی اجرایی در کل جهان است؛ به این معنی که او مأموریت دارد تمام اصول دستورات اسلام را در جهان پیاده کند و اصول عدالت و داد و حق و حقیقت را در بین همه مردم دنیا گسترش دهد.

درست است که پیامبران و امامان(ع) نیز قسمت هایی از این برنامه را اجرا کرده اند، ولی آماده نبودن مردم جهان باعث شد این موضوع جنبه جهانی و عمومی به خود نگیرد و پس از نفوذ بر شعاع معینی از جامعه های انسانی متوقف ماند.

مشخص است که عملی شدن همچین برنامه انقلابی جهانی که به کمک آن قواعد عدالت و دادگری و حق و حقیقت در بین تمام مردم دنیا گسترش یابد، شرایط خاصی را می طلبد و این شرایط و امکانات جز با گذشت زمان و تکامل همه جانبه اجتماع ممکن نیست، که از جمله عبارتند:

 

1- آمادگی روحی

در درجه اول باید تمام مردم دنیا برای عملی شدن این اصول، احساس نیاز کنند و آماده گردند و تا در مردم جهان تقاضایی دیده نشود "عرضه" هر نوع برنامه مادی و معنوی تاثیر گذار نخواهد بود. قانون عرضه و تقاضا نه تنها در سیستم زندگی اقتصادی حکم فرما است و تا تقاضایی از مردم نسبت به کالایی نباشد عرضه آن کالا کم اثر خواهد بود، بلکه عین این نظام در عرضه برنامه های معنوی و اصول اخلاقی و مکتب های سیاسی و انقلابی نیز حاکم است و تا این موضوع عمیقا در دل مردم نباشد و درخواستی نباشد عرضه آن با شکست روبرو می شود و کاری از پیش نخواهد رفت.

البته گذشت زمان و شکست قوانین مادی و پدید آمدن بن بست های جهانی و کشیده شدن بشریت بر لب پرتگاه جنگ، مردم جهان را خسته خواهد کرد و آنان را به این حقیقت واقف خواهد ساخت که اصول قوانین مادی و سازمان های به اصطلاح بین المللی، نه تنها نمی توانند مشکلات زندگی را حل کنند و عدالت را در جهان حکمفرما سازند، بلکه همین خستگی و یأس، مردم دنیا را برای پذیرش یک انقلاب بنیادی مهیا و آماده می سازد و می دانیم که این موضوع نیاز به گذشت زمان دارد تا تجربه های تلخ زندگی ثابت کند که تمام نظامات مادی و سازمان های بشری در اجرای اصول عدالت و احقاق حق و برقراری امنیت و آرامش، عاجز و ناتوان می باشند و سرانجام بر اثر یأس و نومیدی، این تقاضا در مردم گیتی برای تحقق چنان آرمان الهی پدید آید و زمینه برای عرضه یک انقلاب جهانی به وسیله یک مرد الهی و آسمانی از هر نظر مساعد گردد.

 

یکی از نشانه های روشن قیام امام زمان (عج) که احادیث اسلامی همگی به طور مشترک به آن اشاره کرده اند ، این است که تمام اجتماع بشری را ظلم و ستم و تعدی و بیدادگری فرا می گیرد و ابرهای یأس و نا امیدی زندگی جامعه انسانی را تاریک  می کنند و در حقیقت فشار ظلم و تعدی آن چنان بر دوش انسان ها سنگینی می کند که آنها را آماده پذیرش انقلاب دیگر، انقلابی عمیق و بنیادی به دست توانا و نیرومند یک انسان الهی می سازد.

2- تکامل علوم و فرهنگ های انسانی

از سوی دیگر برای ساختن یک حکومت جهانی، بر پایه عدل و داد، نیاز بسیار زیادی به تکامل علوم و دانش ها و فرهنگ های اجتماعی و مردمی دارد که آن نیز بدون پیشرفت فکری و گذشت زمان ممکن و حاصل نمی شود .

برقراری حکومت جهانی که در سراسر جهان، عدل و داد و قانون حکومت کند و همه مردم جهان از کلیه مزایای فردی و اجتماعی اسلام بهره مند گردند بدون وجود یک فرهنگ پیشرفته در کلیه شؤون بشری امکان پذیر نیست و هیچ گاه بدون یک فرهنگ کامل، عملی نخواهد شد. این موضوع به گذشت زمان نیاز دارد.

3- تکامل وسایل ارتباط جمعی

از سوی دیگر، چنین حکومتی نیاز به وجود وسایل کامل ارتباط جمعی دارد تا بتواند مقررات و احکام و اصول انسانی را از راه های گوناگون در زمان کمی به مردم جهان اعلام کند. این موضوع بدون تکامل صنایع انسانی و گذشت زمان نیز انجام پذیر نمی باشد.

4- پرورش نیروی انسانی

از همه این ها که بگذریم ، پیشبرد چنین هدفی و پی ریزی چنان انقلابی به یک نیروی فعال و سازنده انسانی احتیاج دارد که در واقع ارتش انقلاب جهانی را تشکیل می دهد و تشکیل چنین ارتشی و به وجود آمدن چنین افراد از جان گذشته و فداکارای که در راه هدف و حقیقت از همه چیز خود را فدا کنند ، نیاز به گذر زمان دارد.  

اگر در بعضی از روایات آمده دلیل طولانی شدن غیبت امام زمان همان امتحان و آزمایش انسان هاست ، ممکن است ناظر به همین قسمت باشد؛ زیرا امتحان و آزمایش در منطق اسلام نه به معنی آزمونهای معمولی و کشف امور پنهانی است، بلکه هدف از آن پرورش روحیات پاک و حاصل شدن حداکثر ورزیدگی در افراد می باشد.

 تور کربلا

مجموع این عوامل چهار گانه احتیاج به این دارد که زمان قابل توجهی سپری شود و جهان از بسیاری از جهات پیش برود، و آمادگی روحی و فکری برای پذیرش حکومت جهانی بر اساس حق و عدالت در مردم صورت گیرد؛ سپس  این برنامه با کمک وسایل و امکانات خاصی در سطح جهانی وسیله حضرت مهدی (عج) پیاده شود. این است فلسفه غیبت بلند مدت و طولانی امام.

اما با این حال چرا امام (عج) در بین مردم شناخته شده نیست و بطور مخفی زندگی می کند؛ در صورتی که برای او ممکن است که به طور شناخته شده در میان مردم به سر ببرد تا روزی که فرمان الهی درباره انقلاب جهانی او فرا رسد؟

 

درباره این پرسش باید جواب داد که، امام (عج) مانند انسان های دیگر اساس سنت های معمولی انسانی زندگی می کند ولی او از یک عمر طویل دارا است، که اگر شناخته می شد هرگز از گزند نیروهای شیطانی که در هر دوره و زمانی تعداد بی شماری دارند مصون و محفوظ نمی ماند و به دست آنان کشته می شد، چنان که تاریخ این مطلب را درباره تمام امامان و پیشوایان گذشته به وضوح ثابت کرده است؛ و اگر امامی از پیشینیان به وسیله شیاطین از دنیا میرفت ،امام و پیشوای دیگری جای او را می گرفت، در صورتی که این موضوع درباره حضرت مهدی (عج) چنین نیست؛ او آخرین حجت و امام خداست و باید برنامه به دست او اجرا شود.

در این صورت، ناخواسته باید به طور مخفیانه زندگی کند تا زمانی که ماموریت اجرای این برنامه به او منتقل گردد.

 تور کربلا

البته مطالبی را که گفتیم درباره فلسفه غیبت امام (عج) و دلیل زندگی کردن او به طور ناشناس بود و اما این که وجود امام در پشت پرده غیبت چه منافعی برای مردم دارد و هم اکنون جامعه انسانی از وجود امام چه سودی می برد، خود موضوع دیگری است که باید جداگانه در آن زمینه صحبت شود و از موضوع سؤال بالا چیزی غیر از آن است.

 

تور کربلا

تور کربلا : 

گروه زیارتی یاس به هدف افزایش کیفیت و تسهیل سفر به عتبات عالیات و زیارت اهل بیت علیه السلام، خدمات تور کربلا ارزان قیمت را ارائه میدهد.

بهرمندی از تورهای منظم به صورت کاروان های زیارتی باکیفیت از جمله خدمات ارائه شده گروه زیارتی یاس میباشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر روی لینک زیر کلیک بفرمایید : 👇🏾👇🏾👇🏾

📎 تور کربلا

 

 کلمه کلیدی :

تور کربلا

نام نویسنده :حسینی